Странице

среда, 19. јун 2013.

СПОРТ КАО ОСНОВА ЗДРАВОГ ЖИВОТА

     Одавно је потврђено да су спорт и спортске активности предуслов здравог начина живота.

Здраве основе сваком актеру спортских активности,  постављају  спортски стручњаци  кроз адекватне осмишљене и реализоване  садржаје у предшколским,  школским установама, али и у свим ваншколским (спорстким центрима и разноразним салама и стадионима) у којима се ученици професионално или  рекреативно баве  одређеним спортом.

Нажалост, пракса то често  демантује јер  велики број ученика због нестручног или недовољно стручног рада у бројним спортским клубовима постају „инвалиди до пунолетства“. 

     Задатак сваког од нас је да правилним дозирањем, константним усавршавањем технике подстичемо, усмеравамо, и оснажујемо младе да постепено напредују и  постижу добре резултате. На тај начин ће касније бити успешни и у остварењу  својих животних циљева јер  спорт  је основа формирања  здравих навика, правилног размишљања и усвајања правих вредности,  које ће бити основа једног здравог стила живота.


Повеља права малих спортиста 
  •   као етички кодекс понашања свих учесника у спорту - веза

        У што већем броју нека заживе: удружења, организације, клубови
нове генерације спорта, попут: "Su Team

Нема коментара:

Постави коментар